Hem

Välkommen till Lausarve Gård, världens vackraste plats ligger på östra Gotland i Gammelgarn ett par km från havet. Till gården hör några ha åker och skog, och en hel del alvar- och betesmark. Min vision är att skapa en plats som i samklang med naturen kan producera mat till mig och mina barn och ett par dussin människor till – det är vad som krävs för att inte ta mer mark i anspråk än vad det finns per person på jorden. Det är en ganska lång bit kvar till dess, men någonstans måste man ju börja.

Jag inspireras av Permakultur och Holistic management. En vision jag fastnat vid är ”Leave the farm better than you found it”. Givetvis är det en definitionsfråga vad man menar med bättre, men för mig betyder bättre att gården ska ha bördigare jord, vara redo att föda människor och djur, vara en plats för så många vilda arter av både djur och växter som möjligt och helst vara självförsörjande på energi för de människor som lever här.

Marken är idag ekologiskt certifierad. Jag har valt att inte längre certifiera djuren och grönsaksodlingen i trädgården även om jag i princip fortfarande följer de regler som gäller för ekologisk djurhållning. Kostnaden för att godkänna min pyttelilla produktion och mängden dokumentation per producerad grönsak blev tillslut närmast skrattretande, så just nu får det räcka såhär.

En viktig del för mig är att även kunna ha ett akivt liv utanför gården, både för att jag behöver försörja mig och för att hinna med andra fritidsintressen och sociala aktiviteter. Saker och ting får därför ta sin tid, och blir det lite kaos under tiden så får det väl vara så. Alltid irriterar det någon som min mormors syster brukar säga.

Ett stort intresse som har fått vara mer eller mindre på paus sedan jag flyttade hit är byggnadsvård. Bostadshuset och uthusen ska få tillbaka lite av sitt ursprungliga utseende, utan att gå allt för våldsamt fram på tidigare ägares nogsamma renoveringar. En del detaljer vill jag dock ha tillbaka, såsom synliga stenväggar inne och enkupigt tegel på taket. Uthusen är i behov av en hel del kärlek i form av nya brädor och färg här och där, och en av stenladugårdens väggar buktar betänkligt. Ingen risk för för mycket fritid med andra ord, eller ett väldigt stort behov av fritid i beroende på hur man ser på saker och ting.

En av mina specialegenskaper är att börja med exakt allt samtidigt. På pågående-projekt-listan finns montering av solceller, färdigställande av maskinhall som solcellerna ska sitta på, anläggande av skogsträdgård, odling och utökning av köksträdgård, färdigställande av tunnelväxthus, laga tomatväxthuset som blåst sönder, renovera fönster till uthusen, utöka hönsens rastgård, förbättra lammhuset, montera solfångare på bostadshuset, utöka beteshagarna, röja befintligt skogsbete, förbättra och förenkla för betesdrift i små fållor, utöka fruktträdsodlingen med fler sorter, plantera häckar som vindskydd, anlägga bär- och sparrisodling… Ja, och så ska jag väl ersätta torrdasset med ett badrum inomhus så småningom och isolera vinden så jag kan flytta ut sängen ur vardagsrummet.En bra början är att jag äntligen har slutat att flytta runt, både på mig själv och på saker, det har blivit lite för mycket av det på sistone av olika anledningar. Men nu är jag hemma! Äntligen!